Der udføres sygebesøg efter bestilling, og hospitalet modtager både patienter til ambulante undersøgelser og behandlinger samt indlæggelse. – Hospitalet råder over 33 hestebokse samt ridehus, ridebane, og små og større græsfolde.

Hospitalet har en udpræget holistisk behandlingsstrategi. - I alle årene er tillige med traditionelle behandlingsmetoder også benyttet alternative, såsom akupunktur og laserbehandling, specielt ved behandling af bevægelsesforstyrrelser.
 1. Lemme- og ryglidelser: Hospitalet har gennem alle årene lagt stor vægt på diagnosticering og behandling af bevægelses-forstyrrelser, herunder lemme- og ryglidelser. Diagnosticering naturligvis først ved en almindelig klinisk undersøgelse, eventuelt udvidet med røntgen og ultralyd, og behandlingen er, alt efter tilfældet, traditionel behandling, led/seneskedeinjektioner eller alternative behandlingsmetoder, såsom akupunktur, trigger-point- og laserbehandling.

  Både diagnostikken og behandlingerne har givet så gode resultater, at det også har medført mange behandlingsrejser i udlandet, således til Newmarket, England ugentligt igennem et år, men også til USA, Canada, Frankrig og Syd-Afrika. Se artikel: "Ondt i ryggen - en overset sygdom" og interview fra Racing Post.

 2. Gynækologi og inseminering: Et andet specielt område er inseminering, - det være sig både med køle- og frostsæd, og dertil hørende follikelkontrol og gynækologiske undersøgelser, f.eks. i forbindelse med problemhopper. Hospitalets laboratorium foretager selv undersøgelser af svaberprøver med eventuelt tilhørende resistensbestemmelser. Se artikler: "Ifoling af hopper". - "Hvis hoppen ikke bliver drægtig". - "Virusabort - (smitsom kastning) hos hopper".

 3. Hjerte- og luftvejslidelser: Men også hjerte- og luftvejslidelser har været et vigtigt område. Diagnosticeringen kan her udvides med endoscopi eller scanning. Se artikel: "Luftvejssygdommehos Heste".

 4. Laser- og triggerpunkt - (akupunktur) behandling har været brugt gennem en lang årrække, specielt ved behandling af bevægelsesforstyrrelser, herunder ryglidelser, og har givet så gode resultater, at det også har resulteret i ovennævnte behandlinger i udlandet.

  Hospitalets erfaring med denne behandlingsmetode bygger på mere end 15 års behandling, benyttende laser, både til trigger-point (akupunktur) og lokalbehandling på mere end 1.000 heste og et stort antal mennesker. Se artikel: "Laser - akupunktur"

 5. Røntgenundersøgelser: Hospitalet råder over et kraftigt og moderne røntgenudstyr.

 6. Ultralydsscanning: både lineær- og sektorscanning - anvendes ikke blot ved drægtighedsundersøgelser og sene- og ledundersøgelser, men også f.eks. til hjertescanning.

 7. Endoscopi: Endoscopi-undersøgelser ved lidelser i øvre luft- og fordøjelsesveje.

 8. Laboratorieundersøgelser: Undersøgelse af relevante blodprøver i forbindelse med udvidet sygdomsdiagnosticering eller i forbindelse med træningsfysiologi, samt bacteriologiske undersøgelser med resistensbestemmelse.

 9. Udvidet undersøgelse i ridehus, på ridebane eller 1000m træningsbane

 10. Fuldblodsstutteri: Stutteriet Sottrup fungerede i en lang årrække sideløbende med hospitalet som fuldblodsstutteri med hingstehold, bl.a. CALIBAN, og har produceret adskillige vindere gennem årene bl.a. af klassiske løb, deriblandt DERBY. Har desuden solgt heste til både Norge, Sverige, England og Sydafrika.

 11. Fremstilling af heste-tilskudsfoder: Hospitalet har for næsten 20 år siden udviklet et hestetilskudsfoder af høj kvalitet, specielt til præstations- og avlsheste. Det er naturligvis løbende blevet forbedret, efterhånden som der har vist sig nye forskningsresultater. Se nedenstående beskrivelse samt artikler: "Konkurrencehestens fodring" og "Føllets og Unghestens Ernæring".